ЕОЛ техника ЕООД започва своята дейност през 1992 г. и е един от пионерите в инсталирането и поддържането на модерни сигнално-охранителни системи в България. Дружеството притежава първи лиценз за извършване на охранителна дейност със сигнално-известителна техника от 1994 г. Постепенно дейността се разраства и включва проектиране, изграждане и поддръжка на всички видове слаботокови сградни електроинсталации, локални комуникационни мрежи и домашна автоматизация. 

От 2000 г. до 2017 г. изпълнява охрана със сигнално-охранителна техника със свой мониторинг център, извършващ 24 часово наблюдение на обекти със сигнално-известителна техника в гр. Пловдив и областта.

През годините във дружеството са квалифицирани много служители със средно и висше техническо образование.

Опитът, натрупан през годините в управлението на проекти и системна интеграция, позволява на фирмата да предлага винаги най-съвременните решения, посрещайки по най-добрия и начин  нуждите на нашите клиенти.

Дружеството има установени дългогодишни партньорски взаимоотношения с всички водещи доставчици в България. Освен това през годините е извършвало собствен внос и производство на отделни електронни модули и централи  за алармени системи. Когато е необходимо, ние създаваме специални модули и системи.