Ние изграждаме следните инсталации:

Домофонни и интеркомни системи

Публично оповестяване и озвучаване

Сградна автоматизация

Специално осветление

Болнични системи за повикване