Системи за контрол на достъп

Системите за контрол на достъп и работно време работят като използват най-модерни технологии  - безконтактни RFID карти и биометрия. За повишаване на сигурността методите за идентификация могат да се комбинират и допълват с използването на парола (код за  достъп).

Предлагат се системи с различно предназначение и ниво на сложност - от контролери с базова функционалност за отключване на врати до комплексни системи обединяващи работата на охранителни системи, пропускателен режим, управление на служителите и отчитане на присъствието.  Автоматизираният контрол на достъп и работно време позволява повишаване на ефективността на предприятията чрез икономия на персонал, обективно и прозрачно отчитане на работното време и  извеждането на статистика, полезна за управлението.

Системите могат да бъдат надграждани чрез нестандартни поръчкови решения и така да отговарят най-пълно на потребностите на клиентите ни.

Дългогодишни наши клиенти са:

"Биомашиностроене" АД

ПГАСГ"Арх. К. Петков"

КТИ"Съединение"

Ако имате нужда да създадете или да подобрите работата на съществуваща система за контрол на достъп, свържете се с нас!