Охранителни системи

ЕОЛ техника ООД е с голям опит в инсталирането и поддържането на сигнално-охранителни системи (СОТ). Дружеството извършва тази дейност от 1992 г. и притежава първи лиценз за извършване на охранителна дейност със сигнално-известителна техника от 1994 г.

Дългогодишният ни опит не само в изграждането, но и в поддръжката на системите, както и в извършването на охрана със СОТ, позволява да отговорим по-най добрият начин на нуждите на нашите клиенти, и винаги да изпреварваме подходите на престъпниците. Когато е нужно, ние предлагаме специални технически решения и дори изработваме нестандартни електронни модули.

Какво предлагаме

От 2000 г. фирмата изпълнява охрана със сигнално-охранителна техника. За целта изгражда  мониторинг център, извършващ 24 часово наблюдение на обекти със сигнално-известителна техника в гр. Пловдив и областта.Мониторингът се извършва  по три канала - по радиопът/с радиотрансмитери/, GPRS  и по телефонна линия, което осигурява резервиране на получаваните сигнали.

Размерът на изгражданите от нас охранителни системи варира от цели промишлени райони до микро обекти като отделни вендинг машини. Ние прилагаме техника от широк кръг доставчици, както от водещи световни производители, така и от български, което ни позволява да подберем най-подходящото оборудване на най-добри цени.

Видове системи

ЕОЛ техника ООД предлага целият спектър от сигнално - охранителни системи, които включват:

  • системи за периметрова охрана и за работа на открито;
  • системи за подпомагане и контрол на жива обектова охрана;
  • системи за дистанционно оповестяване  и контрол чрез телефонна линия, радио сигнал, GSM, GPRS.

За  изграждането и поддръжката на сигнално-охранителните системи разполага с квалифицирани служители, със средно и висше техническо образование.

Дългогодишни наши клиенти са:

БДЖ

ТУ-София филиал Пловдив

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

ТП “Български пощи”

Аграрен университет Пловдив

НЕК ЕАД - “Преносни мрежи високо напрежение” “Язовири и каскади”,"ВЕЦ група Родопи"

“Електроразпределение Пловдив”

Ако имате нужда да създадете или да подобрите работата на съществуваща охранителна система, свържете се с нас!