Видеонаблюдение

Благодарение на бързото развитие на технологията използването на видеонаблюдението става все по-популярно и достъпно. Освен за охранителни цели то намира и много други приложения -  за автоматизация и контрол, управление на технологични процеси, обучение. Непрекъснатото повишаване на качеството и възможностите на камерите прави използването им по-ефективно. Софтуерът за запис и преглеждане се обогатява с аналитични функции, които улесняват употребата му.

 

За  изграждането на ефективна система за видеонаблюдение е необходимо да се отчетат мнго фактори, свързани с разположението и вида на камерите, обективите, осветлението, наличието на смущения, подбор на допълнителни захранващи, комуникационни и други модули. Големият опит на ЕОЛ техника ООД натрупан за четвърт век проектиране, монтаж и сервиз на видеонаблюдение ни позволява да бъдем максимално полезни на клиентите си, като им помагаме ценово ефективно да създават и непрекъснато усъвършенстват системите си, в съзвучие с техните цели.

Дългогодишни наши клиенти са:

"Биомашиностроене" АД

ПГАСГ "Арх. К. Петков"

НЕК ЕАД - "ВЕЦ група Родопи"

БТК

Ако имате нужда да създадете или да подобрите работата на съществуваща система за видеонаблюдение, свържете се с нас!