Пожароизвестителни инсталации

Пожароизвестителните инсталации служат за предодвратяване или намаляване на последствията от едни от най-опустошителните бедствия - пожарите.

За  изграждането на ефективна система  за пожароизвестяване  е необходимо още на етапа на проектирането да се отчетат всички фактори, свързани с правилния подбор на пожароизвестителите (датчиците) и организацията на инсталацията, за да се избегнат неприятните фалшиви аларми. Големият опит на ЕОЛ техника ООД натрупан за четвърт век проектиране и изграждане на пожароизвестителни инсталации, ни позволява  не само да осигурим спазването на законовите изисквания, но и да създадем ефективна и практична система, която да не затруднява дейността на потребителите.

Нашите клиенти:

Магазини Vivacom

БТК АД

ПГАСГ "Арх. К. Петков"

Археологически музей Пловдив

Природонаучен музей Пловдив

ОМГ "Акад. Кирил Попов" - Пловдив

Ако имате нужда да създадете или да подобрите работата на съществуваща пожароизвестителна инсталация, свържете се с нас!